facebook Phan Nguyễn
Phan Nguyễn Audio - Nhà phân phối thiết bị âm thanh karaoke chuyên nghiệp

Nhà phân phối

PHAN NGUYỄN AUDIO là nhà phân phối – bảo hành chính hãng các thương hiệu:

Bonus Audio

Hanet
Audience Delight

Tất cả các thiết  bị do Phan Nguyễn Audio cung cấp đều được bảo hành chu đáo và tận tình nhất.