facebook Phan Nguyễn
Đèn Moving Head SL 857II - Phan Nguyễn Audio

Đèn Moving Head SL 857II

đèn moving head SL 857II
Đèn moving head SL 857II

Đặc điểm kỹ thuật của đèn Moving Head SL 857II

  • Điện sử dụng : 110-220V 50-60hz
  • Công suất bóng : 680W
  • Bóng đèn : HMI 575
  • Đường truyền kênh : 12CH
  • Trọng lượng : 44kg

Tương tự: