Tải phần mềm vang số – Mixer digital đầy đủ nhất

Vang số – Mixer số là thiết bị rất thường thấy trong các dàn karaoke từ gia đình, kinh doanh,… Tuy nhiên trên thị trường có hàng trăm thương hiệu vang số – mixer digital khác nhau, mỗi thương hiệu lại có hàng chục model khác nhau. Do đó, để các kỹ thuật âm thanh chỉnh được thiết bị là điều không dễ, phải tìm được đúng model và đúng phần mềm vang số tương thích với thiết bị. Công ty Phan Nguyễn Audio tổng hợp các phần mềm setup vang số có trên thị trường:

Tìm Phần mềm Bằng Cách Nhấn phím Ctrl+F và nhập từ cần tìm kiếm

Phần mềm vang số Bonus Audio

Phần mềm vang số Bonus MK-136/336/2000 Tải về
Phần mềm vang số Bonus MK-136S/336S/2000C/DSP-936 PRO Tải về
Phần mềm vang số Bonus MK-236 Tải về
Phần mềm amply digital Bonus DSP-2250/2450 Tải về

Phần mềm vang số Fortech Pro Audio

Phần mềm vang số Fortech MC-36 Tải về
Phần mềm vang số Fortech MC-48 Tải về
Phần mềm vang số Fortech A16 Tải về
Phần mềm vang số Fortech A20 Tải về
Phần mềm vang số Fortech A24 Tải về
Phần mềm vang số Fortech A32 Tải về
Phần mềm vang số Fortech B12 Tải về
Phần mềm vang số Fortech B16 Tải về
Phần mềm vang số Fortech C12 Tải về
Phần mềm vang số Fortech C20 Tải về

Phần mềm vang số DB Acoustic

Phần mềm vang số dB Acoustic D900 Tải về
Phần mềm vang số dB LX8, L8.1, X8, BF K1000 Tải về
Phần mềm vang số dB S510 Tải về
Phần mềm vang số dB S750/ S750 V2 Tải về
Phần mềm vang số dB L8.2 Tải về
Phần mềm vang số dB S600 Tải về
Phần mềm vang số dB Acoustic S680 Tải về
Phần mềm vang số dB Mark KP25 Tải về

Phần mềm vang số JBL

Phần mềm vang số JBL KX 100 Tải về
Phần mềm vang số JBL KX 180 Tải về
Phần mềm vang số JBL KX 200 Tải về

Phần mềm vang số Partyhouse

Phần mềm vang số Partyhouse DAK-3000 Tải về
Phần mềm vang số Partyhouse DAK-5000E Tải về
Phần mềm vang số Partyhouse DAK-790AT Tải về
Phần mềm vang số Partyhouse SA-900 Tải về
Phần mềm vang số Partyhouse H2 Tải về

Phần mềm vang số SISO

Phần mềm vang số Siso OS 510 Tải về
Phần mềm vang số Siso VS 360 Tải về
Phần mềm vang số Siso 1080 2.6.1 Tải về
Phần mềm vang số Siso 1980 Tải về
Phần mềm vang số Siso T3 Tải về
Phần Mềm Vang Số Siso T3 v1.9.1 20160505 Tải về
Phần mềm vang số Siso Tripath 580M Tải về
Phần mềm vang số Siso Tripath 980A Tải về
Phần mềm vang số Siso VS910 Tải về
Phần mềm vang số Siso V360 Full Tải về
Phần mềm vang số Siso S510 Tải về
Phần mềm vang số Siso R10 Tải về

Phần mềm vang số BTE

Phần mềm vang số BTE X5 Tải về
Phần mềm vang số BTE X6 Tải về
Phần mềm vang số BTE X8 Tải về
Phần mềm vang số BTE X8 Ver 1.7 Tải về
Phần mềm vang số BTE X8 Ver 1.8 Tải về
Phần mềm vang số BTE X8 Ver 2.0 Tải về
Phần mềm vang số BTE 3.3 (X8S – X9C – X9H) Tải về
Phần mềm vang số BTE 3.5 (X8S – X9C – X9H) Tải về
Phần mềm vang số BTE 3.6 (X8S – X9C – X9H) Tải về
Phần mềm vang số DAK-780EX & BTE KA350 Tải về
Phần mềm vang số BTE VD911 Tải về
Phần mềm vang số BTE VG1000 – E1000 Tải về
Phần mềm vang số BTE 680 Tải về

Tổng hợp các phần mềm vang BF AUDIO

Phần mềm vang số BF Audio K3000 Wifi Pro Tải về
Phần mềm vang số BF Audio K3000 Plus Tải về
Phần mềm vang số BF Audio K306D+ Tải về
Phần mềm vang số BF Audio K1000 Plus Tải về
Phần mềm vang số BF Audio K6000 Pro Tải về
Phần mềm vang số BF Audio B&W 79A Tải về
Phần mềm vang số BF Audio T2X Pro Tải về
Phần mềm vang số BF Audio K306N Tải về
Phần mềm vang số K3/K6/BF Audio 2013/2014 Tải về
Phần mềm vang số BF Audio K306D Tải về
Phần mềm vang số BF Audio J52+ Tải về
Phần mềm vang số BF Audio T2 Pro Tải về
Phần mềm vang số BF Audio Q3600H Tải về

Tổng hợp các phần mềm vang MainGo

Phần mềm vang số MainGo MP-30DSP Tải về – File cấu hình sẵn
Phần mềm vang số MainGo MP-22DSP Tải về
Phần mềm vang số MainGo MP-21DSP Tải về
Phần mềm vang số MainGo MP-20DSP Tải về
Phần mềm vang số MainGo MP-18DSP Tải về – File cấu hình sẵn
Phần mềm vang số MainGo MP-12DSP Tải về
Phần mềm vang số MainGo MP-10DSP Tải về – File cấu hình sẵn
Phần mềm vang số MainGo MP-9DSP Tải về
Phần mềm vang số MainGo MP-8DSP Tải về – File cấu hình sẵn

Tổng hợp các phần mềm vang CAF

Phần mềm vang số CAF X99 Tải về
Phần mềm vang số CAF X3000 PRO Tải về
Phần mềm vang số CAF X2000 PRO Tải về
Phần mềm vang số CAF X1000 PRO Tải về
Phần mềm vang số CAF X3000+ Tải về
Phần mềm vang số CAF X3000B Tải về
Phần mềm vang số CAF X2000+ Tải về
Phần mềm vang số CAF X2000 BLUE Tải về
Phần mềm vang số CAF X2000+ PRO Tải về
Phần mềm vang số CAF X100 Tải về
Phần mềm vang số CAF D2 Tải về
Phần mềm vang số CAF EF-A1 V20 Tải về
Phần mềm vang số CAF EF-A1 V24 Tải về
Phần mềm vang số CAF EF-A3 V24 Tải về
Phần mềm vang số CAF EF-A5 Tải về
Phần mềm vang số CAF EF-A6 Tải về
Phần mềm vang số CAF EF-A8 Tải về
Phần mềm vang số CAF Q9 Tải về
Phần mềm vang số CAF VF-10 Tải về
Phần mềm vang số CAF AVK SC-7100 Tải về

Tổng hợp các phần mềm vang BOSA

Phần mềm vang số BOSA D88 Tải về
Phần mềm vang số BOSA D8 Tải về
Phần mềm vang số BOSA D10 Tải về
Phần mềm vang số BOSA X7 Tải về
Phần mềm vang số BOSA D6 Tải về
Phần mềm vang số BOSA D7 Tải về
Phần mềm vang số BOSA D9 Tải về
Phần mềm vang số BOSA D10 Ver HDMI Tải về
Phần mềm vang số BOSA D12 Tải về
Phần mềm vang số BOSA T1000 Tải về
Phần mềm vang số BOSA T2000 Tải về
Phần mềm vang số BOSA T3000 Tải về
Phần mềm vang số BOSA DSP-3500 Tải về

Tổng hợp các phần mềm vang SoundTop

Phần mềm vang số SoundTop ST-H500 Tải về
Phần mềm vang số SoundTop ST-M9 Tải về
Phần mềm vang số SoundTop ST-CX9 Tải về
Phần mềm vang số SoundTop ST8000 Tải về
Phần mềm vang số SoundTop ST-203 WIFI Tải về
Phần mềm vang số SoundTop ST-203 Tải về
Phần mềm vang số SoundTop ST-H1 PRO Tải về
Phần mềm vang số SoundTop ST-H800 Tải về
Phần mềm vang số SoundTop ST-MS 2600 – 4800 Tải về

Phần mềm vang RAMSA

Phần mềm vang số RAMSA R85 Tải về
Phần mềm vang số RAMSA R112 Tải về
Phần mềm vang số RAMSA T113 PRO Tải về
Phần mềm vang số RAMSA T113 Tải về
Phần mềm vang số RAMSA T114 Tải về

Tổng hợp các phần mềm vang số khác

Phần mềm vang số AAP K1000 Tải về
Phần mềm vang số AAP K1000ii Tải về
Phần mềm vang số AAP K9800 Tải về
Phần mềm vang số AAP K3000 Tải về
Phần mềm vang số D4 – D6 Tải về
Phần mềm vang số KX180EN Tải về
Phần mềm vang số BMB HK-II – Kafun DSP 9.01 Tải về
Phần mềm vang số Kfun-GM Audio DSP-800A Tải về
Phần mềm vang số DAK 789EX Tải về
Phần mềm vang số DMX DK6000 Tải về
Phần mềm vang số DMX DK6000 EN Tải về
Phần mềm vang số DMX DK4000 Tải về
Phần mềm vang số DMX DK3000 Tải về
Phần mềm vang số DMX DK5800 Tải về
Phần mềm vang số DMX DSC 24X V1 Tải về
Phần mềm vang số KP 8800 Plus Tải về
Phần mềm vang số Kafun DSP 600 Tải về
Phần mềm vang số X3,X5, X6, X7, X8, X10, X12 Tải về – Tải về (Tiếng Việt)
Phần mềm vang số CB- ACOUSTIC D4, D6 Tải về
Phần mềm vang số Tripath 580M Tải về
Phần mềm vang số Tripath 980A Tải về
Phần mềm vang số APP K1000II Tải về
Phần mềm vang số APP K1000KTV Tải về
Phần mềm vang số Wharfedale WKP301 Tải về
Phần mềm vang số Wharfedale WKP300 Tải về
Phần mềm vang số BCE DP-9200S Tải về
Phần mềm vang số BK Sound DSP 9000 Tải về
Phần mềm vang số Agasound DP4000 Tải về
Phần mềm vang số Misound MX5000  Tải về
Phần mềm vang số Misound MX18 Tải về
Phần mềm vang số Smaart V7.2 Full Cho Windows Tải về
Phần mềm vang số Smaart V7.2 Full Cho MacOS Tải về
Phần mềm vang số Smaart V8 Full Cho Windows Tải về
Phần mềm vang số Smaart V8 Full Cho MacOS Tải v
Phần mềm vang số BIK BPR-8000 Tải về
Phần mềm vang số BIK BPR-6000 Tải về
Phần mềm vang số DMX DSC 24X V1.1 Tải về
Phần mềm vang số DMX DSC 24X V4.5 Tải về
Phần mềm vang số DBX PA260 Tải về
Phần mềm vang số DBX PA2 Tải về
Phần mềm vang số BBE DS24/Digisynthetic DS214B Tải về
Phần mềm vang số BBE DS26/Digisynthetic DS216B Tải về
Phần mềm vang số BBE Digisynthetic DS214A–216A Tải về
Phần mềm vang số LDH DS24 Tải về
Phần mềm vang số DK Dardankings DK6000 Tải về
Phần mềm vang số DK Dardankings DK9000 Tải về
Phần mềm vang số DK Dardankings DK9000 New Tải về
Phần mềm vang số Z1000 Tải về
Phần mềm vang số HUGO V6 Tải về
Phần mềm vang số HUGO T5, AQ KTV T5 Tải về
Phần mềm vang số ETC HC8 Tải về
Phần mềm vang số Aivin M360 Tải về
Phần mềm vang số APOLLO P9000S Tải về
Phần mềm vang số APOLLO P9000 Tải về
Phần mềm vang số GODA BE5/T3 Tải về
Phần mềm vang số DAK 780EX Tải về
Phần mềm vang số CCPro KP23 Tải về
Phần mềm vang số BMB HK-II & Kafun 9.01 Tải về
Phần mềm vang số PureSound EFF-800 EN Tải về
Phần mềm vang số 980A, MOTA 988 Tải về
Phần mềm vang số KIWI KB-9000 KD-9000 EN Tải về
Phần mềm vang số ST KH 9000 Blue Tải về
Phần mềm vang số AKS EX 6200 3.1 DRIVER Tải về
Phần mềm vang số DAK 780EX Tải về
Phần mềm vang số DB L8.1 – L8.2 Tải về
Phần mềm vang số DB A600 Tải về
Phần mềm vang số Theta K1, K3, K3e, K6 Tải về
Phần mềm vang số DIGITAL X AIR 12, X AIR 16+ Tải về
Phần mềm vang số 980A, MOTA 988 Tải về
Phần mềm vang số LAX 4.1P Tải về
Phần mềm vang số SANSUI DA1 Tải về
Phần mềm vang số SANSUI E60 – EA750 – EA440 Tải về
Phần mềm vang số SANSUI E80 Tải về
Phần mềm vang số SANSUI E90 Tải về
Phần mềm vang số E3 S6800 Tải về
Phần mềm vang số E3 K9800 Tải về
Phần mềm vang số E3 D6000 Tải về
Phần mềm amply số E3 D8000 Tải về
Phần mềm amply số E3 TX-6900 Tải về
Phần mềm vang số APV-S500 Tải về
Phần mềm vang số Shidun V8 Tải về
Phần mềm vang số PDCJ X5 Tải về
Phần mềm vang số PDCJ X6 Tải về
Phần mềm vang số Prosound TK450 Tải về
Phần mềm vang số Shidun M5 USB Pro Tải về
Phần mềm vang số TVL TXPRO 9000 DSP  Tải về
Phần mềm vang số ANA DSP-6900 Tải về

Driver RS-232 dùng để kết nối vang số

Driver cho dây USB qua cổng COM Tải về
Driver cho dây hiệu UNITEK USB qua cổng COM Tải về
Driver CP210X USB to UART Bridge Tải về
Driver cho dây USB-B (cổng vuông) PL2303 – Máy in Tải về
Driver FT232R-USB UART Tải về
Phần mềm wifi DSP Tải về

Danh sách trên nếu các bạn tải về có yêu cầu pass giải nén là “phonhac.vn“. Cảm ơn các bạn đã xem bài viết.