Đèn laser NE 068B

Đèn laser NE 068B

Đèn Laser 068B
Đèn Laser 068B

Đèn laser NE 068B

Thông số kỹ thuật của đèn laser NE 068B