Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt bảo hành Hanet Smartlist.

Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt bảo hành Hanet Smartlist.

Phan Nguyễn Audio giới thiệu sản phẩm Hanet SMARTLIST dành cho đầu karaoke Hanet. Hanet Smartlist là sản phẩm chuyên dụng dùng để chọn bài hát thông minh trên các sản phẩm đầu karaoke Hanet như: Hanet PlayX One, Hanet PlayX Pro, Hanet BeatX Pro. Đây là sản phẩm cao cấp được khuyến nghị sử dụng trong các trung tâm giải trí karaoke.Tablet Hanet SmartList

Các chức năng chính của Hanet Smartlist bao gồm:

  • Điều khiển và sử dụng chức năng karaoke.
  • Tìm kiếm thông minh các bài hát karaoke.
  • Hiển thị danh sách bài hát, ca sĩ theo nhu cầu người dung.
  • Kết nối với hệ thống HANET KAM.

Bộ sản phẩm bao gồm:

Bộ sản phẩm đầu Hanet Smartlist

Hướng dẫn kích hoạt và đăng ký bảo hành điện tử:

Hướng dẫn kích hoạt bảo hành Hanet Smartlist

  • Chọn mạng wifi của bạn để kết nối internet.

  • Sau khi kết nối internet thành công, Bạn sẽ chọn ngôn ngữ hiển thị trên Tablet Hanet Smartlist.

  • Sau khi chọn ngôn ngữ hiển thị xong sẽ xuất hiện màn hình các “Điều khaorn sử dụng sản phẩm”

Hướng dẫn kích hoạt bảo hành Hanet Smartlist

  • Chọn “Tôi đồng ý với các điều khoản sử dụng của HANET”, xong nhấn “Tiếp Tục”.

Hướng dẫn kích hoạt bảo hành Hanet Smartlist

  • Tiếp theo, thiết bị sẽ yêu cầu các bạn nhập số điện thoại để kích hoạt bảo hành điện tử cho Tablet Hanet Smartlist.

Hướng dẫn kích hoạt bảo hành Hanet Smartlist

  • Sau khi nhập xong, sẽ xuất hiện màn hình “Chúc mừng thiết bị được kích hoạt thành công”.

Hướng dẫn kích hoạt bảo hành Hanet Smartlist

Nếu quý khách cần hỗ trợ hay tư vấn về sản phẩm, vui lòng liên hệ: 1900.0075. Xin cảm ơn!