Hướng dẫn kết nối và đồng bộ dữ liệu trên Hanet Smartlist.

Hướng dẫn kết nối và đồng bộ dữ liệu trên Hanet Smartlist.

Phan Nguyễn Audio hướng dẫn các bạn kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa Tablet Hanet Smartlist với đầu karaoke Hanet Playx Series hoặc Hanet BaetX Pro.

 • Sau khi khởi động Tablet Hanet Smartlist lần đầu sẽ có thông báo sau.

Hướng dẫn kết nối và đồng bộ dữ liệu trên Hanet Smartlist.

Hướng dẫn kết nối và đồng bộ dữ liệu trên Hanet Smartlist.

Cách 1: kết nối Tablet Hanet với đầu PlayX qua WIFI:

 • Chọn biểu tượng “Kết nối” trên thiết bị PlayX.
  Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản đầu Hanet
 • Chọn WIFI.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

 • Chọn WIFI muốn kết nối.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

 • Nhập mật khẩu WIFI.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

 • Sau khi kết nối thành công sẽ thông báo như hình:

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

Kết nối Hanet Smartlist với WIFI

 • Chọn biểu tượng WIFI trên góc phải trên cùng màn hình tablet.

Hướng dẫn kết nối và đồng bộ dữ liệu trên Hanet Smartlist.

 • Chọn kết nối wifi trùng với wifi mà box Hanet PlayX đã kết nối.

Hướng dẫn kết nối và đồng bộ dữ liệu trên Hanet Smartlist.

 • Sau khi kết nối xong, trở về màn hình chính, bạn sẽ thấy biểu tượng WIFI mất dấu X đỏ.
 • Chọn biểu tượng thiết bị kế bên WIFI.

Hướng dẫn kết nối và đồng bộ dữ liệu trên Hanet Smartlist.

 • Màn hình “Kết nối hiện tại” hiển thị các thiết bị PlayX có thể sử dụng.

 • Chọn PlayX để kết nối vào thiết bị PlayX. Tên thiết bị có thể thay đổi trong phần Cài đặt>Tên thiết bị.

Hướng dẫn kết nối và đồng bộ dữ liệu trên Hanet Smartlist.

 • Bấm biểu tượng ← để trở về màn hình chính.
 • Bấm vào biểu tượng ba chấm phía trên cùng bên phải. Chọn “đồng bộ dữ liệu”

Hướng dẫn kết nối và đồng bộ dữ liệu trên Hanet Smartlist.

 • Sau đó quá trình đồng bộ dữ liệu bắt đầu.

Hướng dẫn kết nối và đồng bộ dữ liệu trên Hanet Smartlist.

 • Quá trình đồng bộ dữ liệu thành công và có thể chọn nhạc.

Cách 2: Kết nối bằng mạng ETHERNET.

 • Chọn biểu tượng “Kết nối” trên thiết bị PlayX.
  Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản đầu Hanet
 • Chọn “Ethernet”.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

 • Chọn “Kết nối”

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

 • Quá trình kết nối

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

 • Bấm biểu tượng ← để trở về màn hình chính.
 • Bấm vào biểu tượng ba chấm phía trên cùng bên phải. Chọn “đồng bộ dữ liệu”

Hướng dẫn kết nối và đồng bộ dữ liệu trên Hanet Smartlist.

 • Sau đó quá trình đồng bộ dữ liệu bắt đầu.

Hướng dẫn kết nối và đồng bộ dữ liệu trên Hanet Smartlist.

 • Quá trình đồng bộ dữ liệu thành công và có thể chọn nhạc.

KẾT NỐI HANET SMARTLIST THÔNG QUA HOTSPOT CỦA PLAYX 

 • Chọn biểu tượng “Cài đặt”.

Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản đầu Hanet

 • Chọn biểu tượng “Hotspot”, chọn Bật.

Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản đầu Hanet

 • Trở về màn hình chính.
 • Tiếp theo Chọn biểu tượng WIFI trên góc phải trên cùng màn hình Hanet Smartlist.

Hướng dẫn kết nối và đồng bộ dữ liệu trên Hanet Smartlist.

 • Chọn kết nối wifi trùng với wifi mà box Hanet PlayX đã kết nối.

Hướng dẫn kết nối và đồng bộ dữ liệu trên Hanet Smartlist.

 • Sau khi kết nối xong, trở về màn hình chính, bạn sẽ thấy biểu tượng WIFI mất dấu X đỏ.
 • Chọn biểu tượng thiết bị kế bên WIFI.

Hướng dẫn kết nối và đồng bộ dữ liệu trên Hanet Smartlist.

 • Màn hình “Kết nối hiện tại” hiển thị các thiết bị PlayX có thể sử dụng.

 • Chọn PlayX để kết nối vào thiết bị PlayX. Tên thiết bị có thể thay đổi trong phần Cài đặt>Tên thiết bị.

Hướng dẫn kết nối và đồng bộ dữ liệu trên Hanet Smartlist.

 • Bấm biểu tượng ← để trở về màn hình chính.
 • Bấm vào biểu tượng ba chấm phía trên cùng bên phải. Chọn “đồng bộ dữ liệu”

Hướng dẫn kết nối và đồng bộ dữ liệu trên Hanet Smartlist.

 • Sau đó quá trình đồng bộ dữ liệu bắt đầu.

Hướng dẫn kết nối và đồng bộ dữ liệu trên Hanet Smartlist.

 • Quá trình đồng bộ dữ liệu thành công và có thể chọn nhạc.

Nếu quý khách cần tư vấn sản phẩm hoặc hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng liên hệ: 1900.0075. Xin cảm ơn!