Sử dụng những chức năng cở bản của Hanet PlayX One

Sử dụng những chức năng cở bản của Hanet PlayX One

Phan Nguyễn Audio hướng dẫn các bạn sử dụng các chức năng cơ bản của đầu Hanet PlayX One. Những chức năng này nằm dưới cùng màn hình chính. Các chức năng chính gồm: Cài đặt, Quản lý ứng dụng, Kết nối, Tắt máy, Trợ giúp.

Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản đầu HanetChức năng “Cài đặt“:

Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản đầu Hanet

 • Tên thiết bị: thay đổi tên thiết bị. Di chuyển trên REMOTE và chọn trên bàn phím ảo.

Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản đầu Hanet

 • Kiểm tra bảo hành: kiểm tra thông tin bảo hành sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản đầu Hanet

 • Dung lượng: Xem thông tin dung lượng ổ cứng và bộ nhớ trong của sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản đầu Hanet

 • Cập nhật phần mềm: Kiểm tra và cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất của thiết bị.

Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản đầu Hanet

 • Thông tin sản phẩm: Xem thông tin sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản đầu Hanet

 • Chế độ tính điểm: Bật – Tắt chế độ tính điểm trong hát karaoke.

Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản đầu Hanet

 • Ngôn ngữ: Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị trên thiết bị.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

 • Hotspot: Bật – Tắt – Thay đổi mật khẩu Hotspot khi kết nối với tablet, smartphone để điều khiển thiết bị.

Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản đầu Hanet

 • Tài khoản: Đăng nhập tài khoản để sử dụng các ứng dụng nâng cao.

Chức năng “Quản lý ứng dụng

Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản đầu Hanet

 • Di chuyển đến ứng dụng cần hiển thị.

Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản đầu Hanet

 • Nhấn OK để xem thông tin ứng dụng.
  • MỞ ỨNG DỤNG: chạy ứng dụng.
  • THÊM VÀO TRANG CHỦ: Thêm logo ứng dụng vào màn hình chính.
  • XÓA KHỎI TRANG CHỦ: Gở bỏ logo ứng dụng khỏi màn hình chính.
  • GỠ BỎ ỨNG DỤNG: Xóa ứng dụng khỏi thiết bị.

Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản đầu Hanet

Quản lý kết nối đến mang internet.

 • Chọn kết nối WIFI:

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

 • Chọn mạng wifi của bạn.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

 • Nhập mật khẩu wifi của bạn.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

 • Nếu không thể kết nối được, chọn “Thử lại” hoặc “Thử wifi khác”.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

 • Kết nối mạng ETHERNET.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

 • Chọn “Kết nối” để kết nối internet.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

 • Nếu không thành công hãy “Thử lại” hoặc “Thử mạng khác”.

Hướng dẫn đăng ký bảo hành đầu Hanet PlayX One

Chức năng “Tắt máy”

Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản đầu Hanet

 • Tắt máy: Chọn tắt máy và chờ 30s để tắt thiết bị.
 • Khởi động lại: Khởi động lại thiết bị.

Chức năng “Trợ Giúp”.

 • Các hướng dẫn sử dụng cơ bản thiết bị.
 • Dùng phím qua trái, qua phải để xem các hướng dẫn.

Hướng dẫn sử dụng chức năng cơ bản đầu Hanet

Nếu quý khách cần hỗ trợ kỹ thuật hay tư vấn về sản phẩm vui lòng liên hệ: 1900.0075 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất. Xin cảm ơn!!!